Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

1559 483c 433
:>
Reposted fromredhairwitch redhairwitch
8841 2961 433
Reposted fromoll oll viakamykowata kamykowata
5401 ebbc 433
Reposted fromtfu tfu vialulunoire lulunoire

August 12 2017

San francisco Paris Tokyo Los angeles Hong kong Rio de janeiro New york city

What the city is missing: Thierry Cohen photographs cityscapes and then photographs deserts at night, combing the two to show us what our cities would look like with the lights off. The stars are not enhanced, they are actual photos from relative latitudes that would expose the same starry sky view if it weren’t for light pollution.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaeibhlin84 eibhlin84

July 27 2017

1500 25e7 433
the two of them
Reposted fromcats cats viaunknown6 unknown6

July 21 2017

Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazupson zupson
1978 5899 433
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazupson zupson
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
5887 ba46 433
0199 21f8 433
Reposted fromakunin akunin vialubie-lato lubie-lato

May 08 2017

May 07 2017

Teoria Oliwkowa polega na tym, że jeżeli jedna osoba lubi oliwki,a druga ich nie lubi to będą dobrą parą, bo partner nie lubiący oliwek, będzie je oddawał drugiej osobie.
— jak poznalem waszą matke FTW <3
4786 d2c0 433
Nie rozmawiaj z nieznajomymi ("Mistrz i Małgorzata")
Reposted fromslowostwor slowostwor viatsylvvia tsylvvia
Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viamadadream madadream
4760 bc77 433
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream

April 28 2017

„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaeternaljourney eternaljourney
6701 4a01 433
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialulka lulka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl